Josefien Bouwknegt

Josefien Bouwknegt
Josefien heeft jarenlange ervaring binnen het basisonderwijs als leerkracht, zorgcoördinator en trajectbegeleider binnen passend onderwijs.
De eerste jaren van haar loopbaan is zij actief geweest binnen het welzijnswerk op een peuterschool voor woonwagenkinderen en als leidinggevende binnen de kinderopvang.
Josefien heeft zeer ruime ervaring met ouder- en kindgesprekken  over de uitdagingen die opgroeien en ontwikkelen met zich mee kunnen brengen. Josefien is daarnaast ook master NLP en ervaringsdeskundige als alleenstaand ouder en opvoeder van 2 kinderen. 

Josefien geeft de volgende trainingen:

 

Persoonlijke ontwikkeling Professionals
Ouderkracht Ouderkracht
verzorgen ouderavonden diverse thema's