Bedrijven krijgen de komende tijd te maken met nogal wat veranderingen. Zoals aankomende krapte op de arbeidsmarkt, flexibilisering,  globalisering en werknemers die langer doorwerken. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar werk en gezondheid. Naar gezond ondernemen. Naar slimmer werken. Naar vitaliteit van medewerkers. Vitale medewerkers zijn productief en dragen bij aan een goede werksfeer. Dit draagt op haar beurt bij aan een gezonde onderneming waar uw werknemers met plezier werken. Het is dus zowel in uw belang als in het belang van uw werknemer om te investeren in een vitaal werkklimaat.

 

Wat kan YGP voor u betekenen?

  • Workshop vitaal op de werkvloer
  • Workshop omgaan met stress
  • Gezonde kantine
  • Yoga op werkvloer
  • Vitacheck en/of fitheidstest
  • Advisering vitaliteitsbeleid 
  • Individuele coaching van medewerkers om ziekteverzuim terug te dringen en herstel te bevorderen.